Secundair onderwijs

 • Wat

  Welke STEM-inhouden spreken de leerlingen aan?

  STEM-onderwijs streeft naar conceptueel inzicht.  Contexten zijn daarbij essentieel.  Ze zorgen ervoor dat leerlingen het concept begrijpen.  De leraar kan hen begeleiden om de transfer te maken naar andere contexten.  Interdisciplinair werken kan daarbij een meerwaarde bieden. 

 • Hoe

  De onderzoekende en/of ontwerpende aanpak is een effectieve manier om de motivatie van leerlingen voor STEM-onderwijs te verhogen. Het probleemoplossend denken en handelen van de kinderen wordt gestimuleerd via onderzoeksvragen/probleemstellingen die de leerlingen uitdagen tot onderzoek en ontwerp. Hierbij leidt deze onderzoekende aanpak tot zowel het opbouwen van kennis als het ontwikkelen van onderzoeks- en ontwerpvaardigheden binnen STEM-activiteiten.

  Tijdens deze activiteiten krijgen de leerlingen de kans om aspecten van een technisch proces te exploreren. Waar mogelijk worden verschillende partners betrokken. Goed STEM-onderwijs steunt op een gedragen visie in de school en is zeker niet enkel de taak van de individuele leraar.

 • Wie

  De persoonlijke kenmerken van de leerling hebben een invloed op de interesse en de motivatie van de leerling.  We maken de leraar ervan bewust hoe hij bij STEM-onderwijs rekening kan houden met verschillen in gender, prestatieniveau en leerstijlen.