Hoe

De onderzoekende en/of ontwerpende aanpak is een effectieve manier om de motivatie van leerlingen voor STEM-onderwijs te verhogen. Het probleemoplossend denken en handelen van de kinderen wordt gestimuleerd via onderzoeksvragen/probleemstellingen die de leerlingen uitdagen tot onderzoek en ontwerp. Hierbij leidt deze onderzoekende aanpak tot zowel het opbouwen van kennis als het ontwikkelen van onderzoeks- en ontwerpvaardigheden binnen STEM-activiteiten.

Tijdens deze activiteiten krijgen de leerlingen de kans om aspecten van een technisch proces te exploreren. Waar mogelijk worden verschillende partners betrokken. Goed STEM-onderwijs steunt op een gedragen visie in de school en is zeker niet enkel de taak van de individuele leraar.

Lees meer: