Technisch proces

Volgens de eindtermen bestaat het technisch proces uit vijf stappen: omschrijven van een probleem, ontwerpen, maken, in gebruik nemen en evalueren.  In de recente literatuur vinden we aanvullingen op dit proces.  In de realiteit is een technisch proces eerder een iteratief proces, bepaalde stappen moeten hernomen worden om tot een optimaal resultaat te komen.

Stimuleringsvragen