Partners en beleid

Externe partners betrekken veronderstelt samenwerkingsverbanden tussen de school, de leraren en de leerlingen enerzijds en de potentiële partners buiten de school anderzijds: familie, bedrijven, andere onderwijsinstellingen, overheden, organisaties die interesse in STEM promoten (musea, wetenschapscentra,..). 

Stimuleringsvragen