Stimuleringsvraag

Laat het voorbeeld toe verschillende partners te betrekken?

STEM Reflectievragen

Hoe ga ik in mijn didactische aanpak om met het al dan niet organiseren van excursies (extra-murosactiviteiten)?

Leg ik of legt mijn school contacten met bedrijven, beroepen die voorkomen in de thuissituaties van de leerlingen?

Hoe worden op school de STEM-activiteiten multidisciplinair aangepakt?

Hoe wordt er in studiekeuzebegeleiding en schoolloopbaanbegeleiding aandacht besteed aan STEM, niet enkel geconcentreerd op de overgang basis/secundair en secundair/hoger?

Hoe verhoudt de visie van de school op STEM zich tot de visie van de school op andere vakken in het bijzonder en tot de visie van de school in het algemeen (missie, opvoedingsproject)?  Hoe uit zich dat in de pedagogische aanpak?  In de inrichting van de klaslokalen? In evaluatie? In communicatie? In het belang dat de school hecht aan kennisoverdracht? In het belang dat de school hecht aan andere vormen van leren?