Stimuleringsvraag

Houdt het voorbeeld rekening met verschillende leerlingenkenmerken?

STEM Reflectievragen

Op welke manier houd ik rekening met de diversiteit van de leerlingenkenmerken: aanleg, capaciteiten, elders verworven competenties, interesses, socio-economische achtergrond, thuistaal, etnische achtergrond, geslacht, leerachterstand, …?

Op welke manier houd ik bij de ondersteuning van leerlingen op het gebied van STEM rekening met specifieke leermoeilijkheden die een invloed kunnen hebben op hun prestaties?

Besteed ik in mijn lessen evenwichtig aandacht aan zowel instructie als constructie en op welke manier houd ik daarbij rekening met de kenmerken van de leerlingen?

Op welke manier beïnvloedt mijn indeling van de leerlingen in groepen de leerprestaties positief?

Hoe stel ik aan elk van mijn leerlingen hoge verwachtingen en houd ik toch rekening met hun prestatieniveau?

Hoe moedig ik mijn leerlingen aan actief deel te nemen?

Hoe slaag ik erin om de ouders te betrekken?