Wie

De persoonlijke kenmerken van de leerling hebben een invloed op de interesse en de motivatie van de leerling.  We maken de leraar ervan bewust hoe hij bij STEM-onderwijs rekening kan houden met verschillen in gender, prestatieniveau en leerstijlen.

Lees meer: