Leerstijlen

Onderzoekers geloven dat de leerstijl een invloed heeft op de manier waarop leerlingen de leeromgeving waarnemen, de manier waarop ze informatie opnemen en herinneren en hun uiteindelijke leerresultaat.  In een klasomgeving is het van belang leerlingen met verschillende leerstijlen aan te spreken.

Stimuleringsvragen