Stimuleringsvraag

Hoe speelt het voorbeeld in op verschillende leerstijlen bij de leerlingen in relatie tot de onderwijsstijl van de leraar?

STEM Toelichting

Lees meer vanaf pagina 172 punt 4.1.3 'Welke leerstijlen bereik je met STEM-onderwijs?'

Lees meer in de review