Stimuleringsvraag

Hoe speelt het voorbeeld in op verschillende leerstijlen bij de leerlingen in relatie tot de onderwijsstijl van de leraar?

STEM Concretisering

Tijgerkooi

Tijgerkooi

De leerlingen bouwen een binnenverblijf voor de tijgers. Ze ontwerpen en maken een poort om het verblijf af te sluiten. Als basis voor de constructie werken ze met een schoenendoos.

Mariene simulatie

Uit de review 'Goesting in STEM'

Leerlingen uit het vierde en vijfde leerjaar werkten in team samen. De leerlingen uit het vijfde leerjaar hadden heel wat ervaring wat betreft leren door ontwerp. Gedurende een tiental weken leerden de beide groepen over mariene biologie. Tijdens deze weken dienden de teams een mariene simulatie te ontwerpen door gebruik te maken van Logo Microworlds processing en multimedia software. Voor het ontwerp maakten de leerlingen gebruik van de ontwerpcyclus waarbij ze vertrokken vanuit een vraag. Voorbeelden van deze vragen zijn: ‘Hoe werken getijde zwembaden?’, ‘Om welke reden zwemmen vissen in scholen?’ Uit het onderzoek bleek dat de leerlingen uit het vijfde leerjaar gebruik maakten van veel sociale vaardigheden en effectief de jongere leerlingen de methode van leren-door-ontwerp aanleerden. De ervaren leerlingen hebben evenveel voordelen gehaald uit deze vorm van leren dan de jongere leerlingen.