Stimuleringsvraag

Houdt het voorbeeld rekening met verschillende leerlingenkenmerken?

STEM Toelichting

Lees meer vanaf pagina 169 punt 4.1.2 'Hoe leerlingen met een verschillend prestatienveau betrekken bij STEM-onderwijs?'

Lees meer in de review