Stimuleringsvraag

Houdt het voorbeeld rekening met verschillende leerlingenkenmerken?

STEM Concretisering

Het 6E model voor zelfontdekkend wiskundeonderwijs met sterke sturing

Dit artikel biedt een richtsnoer voor zelfontdekkend wiskundeonderwijs met sterke sturing.  In de tabel vind je een overzicht van acties van de docent en van acties van de leerlingen bij elke leerstap.

Learning together methode

Uit de review 'Goesting in STEM'

Learning together methode met vijftien- tot zestienjarige leerlingen uit Pretoria

De gemeenschappelijke opdracht: Ontwerp een visitekaarthoudertje dat de aandacht van de mensen trekt die langs een bureau lopen.

De teams worden samengesteld en binnen elk team moeten verschillende rollen toegekend worden:

  • team Managers die alle fasen in de taak moeten overzien;
  • ontwerpingenieurs die verantwoordelijk zijn voor het omzetten van ideeën naar computer, gebruik makende van Open Office Draw. De modellen worden dan uit Plexiglas gemaakt door gebruik te maken van de laser cutter. Echter, voor het prototype wordt goedkoper karton gebruikt. Fouten moeten immers  hersteld kunnen worden en elk team moet uit fouten kunnen leren (maar dan zonder de kosten te hoog te drijven);
  • elektronica-ingenieurs moeten de elektrische componenten bijeenbrengen door gebruik te maken van een timer circuit en twee LEDs;
  • mediaspecialisten zijn verantwoordelijk voor het logo van de groep en maken gebruik van Open Office Draw en van het dagelijks rapport dat via Google Groups op het internet wordt gepost.

De selectie van de teams en de toebedeling van de rollen wordt volledig aan de leden van het team overgelaten, om zo tegemoet te komen aan individuele interesses. Elk teamlid krijgt, afhankelijk van zijn/haar taak, specifieke instructies en vaardigheden aangeleerd.

Bij de start van het teamwerk wordt aan de verschillende teamleden gevraagd om gezamenlijk tot een aantal mogelijke oplossingen te komen, onder de vorm van eenvoudige schetsen (die ook de afmetingen van de verschillende componenten bevatten).