Stimuleringsvraag

Op welke manier wordt ingegaan op de preconcepten (voorkennis) en misconcepten?

STEM Reflectievragen

Laat ik de leerlingen uitbeelden, tekenen, schematiseren, verwoorden... wat ze denken?

Gebruik ik de misconcepten/preconcepten als aanknopingspunt om de leerlingen nieuwsgierig te maken, te stimuleren?

Welke houding neem ik aan wanneer misconcepten worden uitgebeeld, getekend, geschematiseerd, verwoord?

Maak ik voldoende gebruik van de voorkennis van de leerlingen?

Vertrek ik van de misconcepten om samen met de leerlingen een verklaring te zoeken voor verschillende verschijnselen?

Bied ik een probleem aan waarbij de leerling tot de vaststelling komt dat hij/zij dit niet meer kan verklaren met wat hij/zij al weet over het concept?

Laat ik geen kansen  liggen wanneer leerlingen hun 'eigen theorie' koppelen aan een concept?

Ben ik er mij van bewust dat misconcepten zeer hardnekkig kunnen blijven hangen?