Stimuleringsvraag

Hoe speelt het voorbeeld in op verschillende leerstijlen bij de leerlingen in relatie tot de onderwijsstijl van de leraar?

STEM Reflectievragen

Ben ik me ervan bewust dat niet al mijn leerlingen op dezelfde manier tot leren komen?

Hoe pas ik mijn onderwijsstijl daaraan aan?

Laat ik mijn leerlingen zo samenwerken dat zij kennismaken met verschillende manieren om tot leren te komen? Welke middelen gebruik ik daartoe?

Besteed ik zowel aandacht aan open, half open en gesloten activiteiten?

Geef ik leerlingen de kans om op een manier te noteren die best bij hen past (telegramstijl, mindmap, schema, ..)?