Stimuleringsvraag

Zijn de contexten stimulerend genoeg om tot conceptuele inzichten te komen?

STEM Reflectievragen

Zit er in de context die ik aanbied voldoende probleemspanning die de leerlingen aanzet tot denken?

Gebruik ik 'verwondering' om tot conceptuele inzichten te komen?

Stimuleer ik discussie tussen leerlingen door bijvoorbeeld verschillende werkwijzen/oplossingen/inzichten/verschijnselen met elkaar te vergelijken?

Laat ik de leerlingen niet te snel overgaan tot het toepassen van aangeleerde procedures (automatisering)? Ga ik na of er voldoende coneceptueel inzicht aanwezig is?