Stimuleringsvraag

Welke mogelijkheden zie je om een transfer te maken met andere contexten?

STEM Reflectievragen

Sta ik stil bij aangeleerde concepten tijdens extra-murosactiviteiten?

Leg ik in de context waar ik nu mee bezig ben verbanden met andere contexten waarin hetzelfde concept centraal staat?

Leg ik vanuit de ene context het verband met een andere context en help ik de leerlingen deze te verklaren door de concepten te gebruiken?