Stimuleringsvraag

Op welke manier sluit de context aan bij de belevingswereld van de leerlingen?

STEM Reflectievragen

  • Bekijk ik de context vanuit de ogen van mijn leerlingen? Hoe merk ik dat zij zich aangesproken voelen door de context waarbinnen ik inzichten wil aanbrengen?
  • Ga ik actief op zoek naar of creëer ik een realistische context die aansluit bij de belevingswereld van de leerlingen?
  • Kijk ik hoe ik een realistische context kan bedenken bij een contextloos voorbeeld? Maak ik gebruik van de mogelijkheden binnen de zintuiglijke waarneming? Hou ik rekening met veiligheidsaspecten?