Stimuleringsvraag

Op welke manier besteedt het voorbeeld aandacht aan betekenisvolle contexten?

STEM Reflectievragen

Hoe zorgt het voorbeeld ervoor dat de leerinhoud niet losstaand en contextvrij is?

Op welke manier laat de context in het voorbeeld een onderzoekende aanpak toe?

Hoe stimuleert het voorbeeld de betrokkenheid van de leerlingen?

Hoe zorgt het voorbeeld ervoor dat leerlingen gestimuleerd worden tot verwondering over de wereld?