Concept / Context

Conceptuele kennis is meer dan het kennen van (vaak geïsoleerde) feiten en methodes. Het laat je inzien waarom een wiskundig, wetenschappelijk of technologisch idee belangrijk is.  Door de mate van abstractie - die toeneemt naarmate leerlingen in het secundair onderwijs komen - zijn deze concepten breed toepasbaar.  Conceptuele kennis moet dus ook inzicht geven in de verschillende contexten waarbinnen deze kennis bruikbaar is.

Stimuleringsvragen