Stimuleringsvraag

Laat het voorbeeld toe om aspecten van een technisch proces te exploreren?

STEM Reflectievragen

Stimuleer ik in mijn aanpak de intrinsieke motivatie van de leerlingen, meer bepaald de mate waarin de leerling zijn prestaties aan zichzelf toeschrijft?

Geef ik voldoende aandacht in het technisch proces aan de dimensies begrijpen, hanteren, duiden?