Stimuleringsvraag

Hoe zet het voorbeeld de leerlingen aan tot ontwerpen/onderzoeken vanuit probleemstellingen?

STEM Reflectievragen

Op welke manier laat het voorbeeld ruimte voor het leren kennen van de voorkennis van de leerlingen?

Hoe ga ik in mijn didactische aanpak om met al dan niet ruimte bieden voor eigen inbreng door de leerlingen?

Ben ik sterk in het uitlokken van onderzoeksvragen? Waarom wel/niet?

Hoe zet ik de leerlingen aan tot het zoeken naar oplossingsmethodes?

Waaraan merk ik dat ik aandacht besteed aan mijn vraagstelling zodat ik leerlingen aanzet tot denken en doen tijdens het onderzoeksproces?