Stimuleringsvraag

Op welke manier biedt het voorbeeld kansen voor interactie tussen de leerlingen? Hoe zet het aan tot reflectie?

STEM Reflectievragen

Hoe zet ik de leerlingen aan om als kritische onderzoekers na te denken over hun denken en handelen?

Hoe stimuleer ik de leerlingen om uit te leggen hoe ze tot een idee/resultaat/oplossing zijn gekomen?

Hoe ontlok ik uitspraken bij de leerlingen?

Waaraan merk ik dat ik de leerlingen stimuleer om voor zichzelf te leren denken?

Op welke manier zet ik de leerlingen aan tot het vergelijken van werkwijzen/oplossingen/inzichten/verschijnselen met elkaar?