Leerlingen motiveren voor STEM
STEM
STEM
STEM

Reflectie-instrument STEM

Het letterwoord STEM verwijst naar de schoolvakken, leergebieden, opleidingen en studierichtingen op het gebied van natuurwetenschappen, wiskunde, techniek en technologie. Bij uitbreiding verwijst de term naar beroepen en jobs waarvoor een STEM-opleiding een belangrijke vereiste is.

Dit reflectie-instrument stimuleert je om over je eigen STEM-onderwijs te reflecteren, het verder te ontwikkelen en indien nodig bij te sturen. Het spoort aan om na te denken over een goed en gedragen STEM-beleid op schooL Het instrument kan ook gebruikt worden bij het opleiden, nascholen en begeleiden van leraren.

AAN DE SLAG

Maak STEM in het basis en secundair onderwijs aantrekkelijker. Laat je door dit instrument inspireren vanuit drie invalshoeken

1. WAT | de inhouden van STEM-onderwijs

 •  Concept en context
 •  Interdisciplinair
 •  Inkleurmodel voor STEM

2. HOE | de manier waarop je STEM onderwijst

 • Onderzoekende en/of ontwerpende aanpak
 • Technisch proces
 • Partners en beleid

3. WIE | de invloed van persoonlijke kenmerken van de leerling

 • Gender
 • Prestatieniveau
 • Leerstijl

Per invalshoek vind je telkens drie informatiekanalen om te reflecteren over STEM-onderwijs:

 • Stimulerings- en reflectievragen | nuttig bij het onder de loep nemen van een bepaalde praktijk
 • Concretiseringen | praktijkvoorbeelden , filmpjes en interessante links
 • Toelichting | achtergrondinformatie uit de review 'Goesting in STEM'

Basisonderwijs

Het had gesneeuwd, veel gesneeuwd. Het was speeltijd en de kinderen beleefden de tijd van hun leven.   Meester Bert, de turnleraar, had het onmiddellijk gezien, het was ideale sneeuw, hij plakte goed.

Toen het belsignaal ging, hoorde juf Inge, de klastitularis van 5b, Fien zeggen: 'Meester, hoe moet dat nu?  We willen onze sneeuwman houden en morgen gaat het dooien, zeggen ze op de radio'.  Sam opperde het idee om hem een wollen sjaal te geven.  'Maar nee, hé meester' antwoordde Fien, 'dan smelt hij nog sneller, veel te warm'.

'Ideaal', dacht juf Inge en ze ....

 

Ga naar basisonderwijs »

Secundair onderwijs

Een voorwerp in beweging blijft tegen constante snelheid verder bewegen in een rechte lijn. Maar neem je dat waar? Als je een bal rolt over de tafel dan valt die uiteindelijk stil. Wil je hem laten voortbewegen dan moet je duwen.

Waarom is de 1ste bewegingswet dan niet dat een bewegend voorwerp vanzelf naar zijn natuurlijke toestand van rust terugkeert? Wat is er gebeurd dat de fysica ons leert dat het traagheidsbeginsel waar is, hoewel zo tegengesteld aan de gewaarwording?

Ga naar secundair onderwijs »