Stimuleringsvraag

Zitten er in het voorbeeld mogelijkheden tot het verkennen van de verschillende interessevelden wanneer het om STEM gaat (ethisch-maatschappelijk; cultureel-esthetisch; abstract-theoretisch; praktisch-technisch)?

STEM Reflectievragen

Hoe stimuleer ik de talentontwikkeling bij mijn leerlingen?

Stel ik me vragen rond de universaliteit van STEM, rond het al dan niet waardenvrij karakter, rond het al dan niet objectief karakter, rond de menselijke aard van de kennis, en rond de emotionele aard van
de kennis?  Hoe zorg ik voor een evenwicht?

Besteed ik voldoende aandacht aan de humane context waarbinnen ik een lesonderwerp voorstel zodat alle leerlingen zich kunnen aangesproken voelen? Hoe doe ik dat?

Op welke manier stimuleer ik een kritische ingesteldheid bij mijn leerlingen?

Hoe zet ik mijn leerlingen aan tot goed onderbouwd argumenteren?