Wat

Welke STEM-inhouden spreken de leerlingen aan?

STEM-onderwijs streeft naar conceptueel inzicht.  Contexten zijn daarbij essentieel.  Ze zorgen ervoor dat leerlingen het concept begrijpen.  De leraar kan hen begeleiden om de transfer te maken naar andere contexten.  Interdisciplinair werken kan daarbij een meerwaarde bieden.  STEM-onderwijs dat aandacht heeft voor de vraag ‘Hoe werkt wetenschap?’, heeft een positieve invloed op de attitudes van leerlingen: ze ervaren de relevantie van wetenschap.

Lees meer: